Paulina Nowicka

Professor i kostvetenskap ssk dietetikens kommunikation vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
paulina.nowicka[AT-tecken]ikv.uu.se
Telefon:
018-471 3431
Fax:
018-471 2261
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Lärostolsprofessor i kostvetenskap, särskilt dietetikens kommunikation

Expertområde barnfetma ffa klinisk forskning om familjebaserade interventioner tack vare anslag från bl. a. VR, Vinnova, FORTE samt EU H2020; i EU STOP projektet ledare för work package Health Care. Undervisning på dietistprogrammet och kostvetarprogrammet.

Nyckelord: barnfetma barnnutrition behandling psykometri prevention familj livsstil

Mina kurser

Biografi

Min forskarbana är tvärvetenskaplig i bästa bemärkelse. Som legitimerad dietist med fil. mag. i psykologi och påbyggnadsutbildning i familjeterapi disputerade jag i ämnet pediatrik vid Lunds Universitet om behandling av barnfetma (2009). Därefter tillbringade jag fem år utomlands som postdoktoral forskare i pediatrik vid Yale University (USA), i psykologi vid University of Oregon (USA) samt i antropologi vid University of Oxford (England). Tack vare anslag från bl. a. Vetenskapsrådet och Vinnova startade jag en egen forskningsgrupp vid Karolinska Institutet och fokus för min forskning riktades mot interventioner tidigt i livet. Som lärostolsprofessor i kostvetenskap, ssk dietetikens kommunikation vid Uppsala universitet, är jag fortsatt intresserad av hur informationen kring behandling sker och hur den kan utvecklas. Jag forskar och undervisar om barns mat och ätande samt övervikt/fetma samt handleder studenter på kandidat, master, doktoral och postdoktoral nivå. Jag är också associerad till Unit for Biocultural Variation and Obesity, University of Oxford och Oregon Social Learning Center, Eugene, USA.

Den bästa forskningen görs ofta i samarbete med andra. Jag har kunnat medverka via ledande positioner i ett flertal vetenskapliga föreningar såsom Childhood Obesity Task Force av European Association for the Study on Obesity (EASO), styrelsemedlem och kassör för European Childhood Obesity Group (ECOG), vetenskaplig sekreterare för Svensk Obesitas Forskning (SFO) och medlem i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa .

För vidare information om min utbildning, examina, publikationer mm se CV.

Forskning

Den forskning som jag bedriver är både av kvantitativ och kvalitativ ansats, senaste publikationer har bl a handlat om social ojämlikhet, känsla av sammanhang samt intergenerationella skillnader i relation till mat och dryck.

Jag har medverkat i flera randomiserade kontrollerade studier. I dessa har jag utvecklat och testat olika behandlingsmodeller för fetma hos barn och ungdomar. I Mer och Mindre (MoM), som jag leder, testar vi en behandlingsmodell med fokus på föräldrastöd tidigt i livet. Modellen är utvecklat i Sverige och nu vill vi utvärdera den i Rumänien och Spanien, studien heter Mer och Mindre Europa. Min forskning finansieras av Vetenskapsrådet, Vinnova, FORTE, EU Horizon 2020, Jerringfonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och Svenska Läkaresällskapet m fl.

Jag har handlett till disputation två doktorander: Anna Ek (disputation sept 2016 om "Early obesity: family-based risk factors and treatment interventions") och Karolin Bergman (disputation nov 2019 om "Negotiating healthy eating. Lay, stakeholder and government constructions of official dietary guidance in Sweden”). Jag är huvudhandledare för Maria Somaraki. Jag har även varit postdoktoral handledare för Anna Ek, Elin Lövestam och Pernilla Sandvik.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.