Organisation och personal

Paulina Nowicka

universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
paulina.nowicka[AT-tecken]ikv.uu.se
Telefon:
018-471 3431
Fax:
018-471 2261
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Docent i pediatrisk vetenskap, leg. dietist, MSc. psykologi, familjeterapeut. Expertområde: barnfetma

Mitt team fokuserar på familjebaserade livsstilsinterventioner, framför allt inom barnfetma i förskoleåldern. Vi är också intresserade av psykosociala influenser på barns hälsa och ätande. Ett annat intresse är utveckling och validering av enkäter. Jag undervisar på kurserna om pediatrisk nutrition, folkhälsa, mat och kommunikation samt leder en kurs på avancerad nivå om barns mat och ätande. 

 

Nyckelord: barnfetma barnnutrition behandling psykometri prevention familj livsstil

Mina kurser

Biografi

Efter min disputation i ämnet pediatrik vid Lunds Universitet (2009) tillbringade jag fem år utomlands som postdoktoral forskare vid Yale University (USA), University of Oregon (USA) samt vid University of Oxford (England).

Stor del av min forskningsstid upptas av en randomiserad kontrollerad studie om tidig behandling av barnfetma, Mer och Mindre (MoM), som jag leder. MoM forskargrupp finansieras av bl a Vetenskapsrådet, Vinnova, Jerringfonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och Svenska Läkaresällskapet.

Jag undervisar om barns mat och ätande samt övervikt/fetma och handleder studenter på kandidat, master, doktoral och postdoktoral nivå.

Jag bedriver forskning av kvantitativ och kvalitativ ansats, senaste publikationer har handlat om social ojämlikhet, känsla av sammanhang samt intergenerationella skillnader i relation till mat. Jag har handlett till disputation en doktorand, Anna Ek, som försvarade sin avhandling med titeln "Early obesity: family-based risk factors and treatment interventions" i september 2016. Jag är huvudhandledare för Maria Somaraki samt för Karolin Bergman, båda doktorander på insititutionen för kostvetenskap. Dessutom är jag handledare för postdoktorer: Anna Ek (KI), Pernilla Sandvik (Uppsala universitet) samt Elin Lövestam (Uppsala universitet).

För vidare information om min utbildning, examina, publikationer mm se CV.


 


 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.