Paulina Nowicka

professor vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
paulina.nowicka[AT-tecken]ikv.uu.se
Telefon:
018-471 3431
Fax:
018-471 2261
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Lärostolsprofessor i kostvetenskap, särskilt dietetikens kommunikation

Leg. dietist, familjeterapeut, docent i pediatrisk vetenskap (Karolinska Institutet). Expertområde: barnfetma. Forskning om familjebaserade interventioner via anslag från VR, Vinnova, FORTE, EU H2020 mm. Undervisning på dietistprogrammet och kostvetarprogrammet.

Nyckelord: barnfetma barnnutrition behandling psykometri prevention familj livsstil

Mina kurser

Biografi

Jag är legitimerad dietist med fil. mag. i psykologi och påbyggnadsutbildning i familjeterapi. Efter min disputation i ämnet pediatrik vid Lunds Universitet om behandling av barnfetma (2009) tillbringade jag fem år utomlands som postdoktoral forskare vid Yale University (USA), University of Oregon (USA) samt vid University of Oxford (England). Därefter startade jag en egen forskningsgrupp vid Karolinska Institutet. Sedan 2015 är jag huvudsakligen anställd vid Uppsala Universitet och undervisar om barns mat och ätande samt övervikt/fetma. Jag handleder studenter på kandidat, master, doktoral och postdoktoral nivå. Jag är också associerad till Unit for Biocultural Variation and Obesity, University of Oxford och Oregon Social Learning Center, Eugene, USA.

Jag har haft ledande positioner i ett flertal vetenskapliga föreningar såsom Childhood Obesity Task Force av European Association for the Study on Obesity (EASO), styrelsemedlem och kassör för European Childhood Obesity Group (ECOG) samt vetenskaplig sekreterare för Svensk Obesitas Forskning (SFO). Sedan 2016 är jag medlem i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa.

För vidare information om min utbildning, examina, publikationer mm se CV.Forskning

Jag bedriver forskning av kvantitativ och kvalitativ ansats, senaste publikationer har bl a handlat om social ojämlikhet, känsla av sammanhang samt intergenerationella skillnader i relation till mat och dryck.

Stor del av min forskningstid upptas av en randomiserad kontrollerad studie om tidig behandling av barnfetma, Mer och Mindre (MoM), som jag leder. Min forskning finansieras av Vetenskapsrådet, Vinnova, FORTE, EU Horizont 2020, Jerringfonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och Svenska Läkaresällskapet m fl.

Jag har handlett till disputation en doktorand, Anna Ek, som försvarade sin avhandling med titeln "Early obesity: family-based risk factors and treatment interventions" i september 2016. Numbera är jag huvudhandledare för Maria Somaraki samt för Karolin Bergman, båda vid institutionen för kostvetenskap. Dessutom är jag handledare för postdoktorer Anna Ek (KI) och Pernilla Sandvik (Uppsala universitet). Jag har även varit postdoktoral mentor för Elin Lövestam mellan 2016-2017, numera biträdande universitetslektor (Uppsala universitet).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.