Mia Ramklint

Professor at Department of Medical Sciences, Psychiatry

Email:
mia.ramklint[AT-sign]neuro.uu.se
Telephone:
+4618-6115233
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Professor at Department of Medical Sciences, Child and Adolescent Psychiatry

Email:
mia.ramklint[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

MD, PhD, Specialist in child and adolescent psychiatry and psychiatry. Employed as professor i child and adolescent psychiatry.

Academic merits: MD PhD, Associate Professor, Excellent teacher

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag studerar bristande känsloreglering och dålig impulskontroll hos barn och unga och hur dessa svårigheter är relaterade till utveckling av psykisk sjukdom. Min forskning utgår från stress-sårbarhets-modellen och den bio-psyko-sociala modellen. Det är modeller där arv och miljö interagerar i utvecklingen av sjukdom. Jag undersöker sårbarhet, medfödd och förvärvad, och livshändelser som påverkar vilka symtom som utvecklas. Jag arbetar med metodutveckling. Det handlar om behandlingsmetoder och metoder för bedömning. Hur skall problemen identifieras, diagnosticeras, behandlas, och hur skall behandlingarna utvärderas?

Jag undervisar i psykiatri och barn och ungdomspsykiatri på flera utbildningar vid Uppsala Universitet. Dessutom undervisar jag i samtalsfärdigheter inom Professionell Utveckling (PU). Jag är med i programkommittén för läkarprogrammet. År 2016 blev jag antagen som excellent lärare.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Mia Ramklint