Maria Heimer

researcher at Department of Government, Faculty

Email:
Maria.Heimer[AT-sign]statsvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 3340
Mobile phone:
+46 70 5706483
Visiting address:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Maria Heimer forskar om barns rättigheter, särskilt barns rätt att komma till tals, från ett bredare välfärdsperspektiv. Hennes tidigare forskning har omfattat utsatta gruppers rätt till röst i ett globalt perspektiv, inklusive fattigdomsbekämpning och utvecklingsstrategier i Kina.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Föredrag

Sveriges föredragshållare på Nordic Congress on Child Welfare 2018 på temat 'Rethinking child protection: child participation and child welfare (September 2018)

Föreläsning tillsammans med UNICEF på Barnrättsdagarna 2018 'Barns rätt att komma till tals i utredningsprocessen' (180425)

Föreläsning på Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferens om våld mot barn (180215)

Panelsamtal på Maskrosbarns konferens Framtidens socialtjänst (171211)

Frukostseminarium med släpp av vår forskningsrapport 'Rättighetsbärare eller problembärare? Barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser' utgiven av Stiftelsen Allmänna Barnhuset (170927)

Magelungen och GfBU, Barnets rätt att komma till tals (161013)

Regeringskansliet, Förbättringsresan anordnat av den Nationella samordnaren för den sociala barnavården, Seminarium om Barnets rätt att komma till tals inom sociala barn- och ungdomsvården (160830)

Barnrättsdagarna 2016, panelsamtal om Barns rättigheter kontra föräldrarätten (160413)

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Maria leder ett forskningsprojekt om barns rätt till delaktighet inom socialtjänstens arbete med utsatta barn. Medverkande i projektet är Joakim Palme och Elisabet Näsman. Forskningsprojektet är finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Majblomman. Inom ramen för detta större projekt ingår olika delstudier: 1. Utvecklandet av en teoriram hur olika dimensioner av barns välfärd är avhängigt varandra; 2. Granskning av svenskt lagstiftningsarbete sedan 1982 med avseende på barns politiska och sociala rättigheter; och 3. En empirisk undersökning hur utsatta barns rätt att komma till tals påverkar de insatser de erbjuds, och inte erbjuds, samt insatsernas utformning

Hon arbetar också inom forskningsprojektet ’Barnpolitikens uppkomst och utveckling i ett jämförande perspektiv’, som leds av Joakim Palme och är finansierat av Forte. Projektet pågår mellan 2017-2019.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Maria Heimer