Boel K Gustafsson

Librarian at University Library, Special Collections Division

Email:
boel.gustafsson[AT-sign]ub.uu.se
Telephone:
+4618-471 4084
Visiting address:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postal address:
Box 510
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är bibliotekarie vid Avdelningen för specialsamlingar där jag arbetar med administration av specialläsesalen, besök, butik och utställningssal. Jag har även biblioteksgemensamt ansvar för mottagningen av praktikanter och internationella utbyten, och som AI4Research:s kontaktperson vid biblioteket. Min arbetsplats är på plan 4 i Carolina Rediviva.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Boel K Gustafsson