Carin Eriksson Lindvall

head of unit at Division for Quality Enhancement, Career and leadership in academia

Email:
carin.eriksson-lindvall[AT-sign]uadm.uu.se
Telephone:
+4618-471 6840
Mobile phone:
+46 70 1679137
Visiting address:
von Kraemers allé 1A

Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

visiting researcher at Department of Business Studies

Mobile phone:
+46 70 1679137
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

Carin Eriksson Lindvall (www.erikssonlindvall.se) associate Professor at the Department of Business Studies and Head of the unit for Career and Leadership in Academia.

Keywords: kommunikation resilience ledarskap leadership organisation work motivation förändring coach psychological safety career karriär psykologisk trygghet

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Carin Eriksson Lindvall, docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap.

Jag är verksam som chef för Uppsala universitets centrala enhet Karriär och ledning i akademin. Tidigare har jag varit enhetschef för Kompetensforum, avdelningschef vid den pedagogiska utvecklingsavdelningen vid universitetet, VD för konsultbolaget IPF samt verksam som ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor. Jag har i tidigare anställning som lektor undervisat i organisation och ledarskap - främst som huvudansvarig för kurserna i organisationspsykologi/ organisationsbeteende. Jag har också gästforskat vid Stanford University, USA.

Mitt arbete är främst inriktad på frågor kring förändring, ledarskap och karriär. Jag har bland annat skrivit om drivkrafter och hinder i förändringsprocesser, känslornas roll i organisationen samt om ledarskap ur olika perspektiv. Av särskilt stort intresse är frågor kring vad som skapar fungerande, kreativa och utvecklande arbete. Vad skapar psykologisk trygghet och motivation på arbetet?

I min roll som ledarutvecklare har jag arbetat med ledarskapsträning, grupputveckling och individuell coaching. Jag har varit ansvarig för en mängd ledarskapsprogram inom och utanför universitet (inom privat näringsliv och offentlig sektor) men också internationellt i Europa-samarbeten. Ett särskilt fokus har legat på pedagogiska former som involverar och utvecklar. Här kan nämnas hur skönlitteratur kan användas för att att bättre förstå organisation, ledarskap och den egna utvecklingen. Andra exempel handlar om aktivt lärande, appreciative inquiry eller lösningsfokuserade förändringsprocesser. Allt med ett fokus på aktivt deltagande och kreativa processer.

Jag har också utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning samt coach/handledarutbildning.

För mer information: www.erikssonlindvall.se

Research

Min forskning har ett särskilt fokus på ledarskap och förändring. Jag har medverkat och drivit forskningsprojekt inom områden som handlar om ledarskap, motivation, kommunikation, goda arbetsmiljöer (pychological safety) och hur vi kan utvecklas och bidra till god utveckling på våra arbetsplatser.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.