Maria Ohlsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Scandinavian Languages, The Language Workshop

Email:
maria.ohlsson[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 6478
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 1
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är universitetslektor och undervisar framför allt på kurser i sociolingvistik. Mina forskningsintressen rör språk och genus, lingvistiska humorteorier samt tal och skrivande i skolan.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.