Johan Svedjedal

Professor at Department of Literature

Email:
Johan.Svedjedal[AT-sign]littvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 2942
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Johan Svedjedal (f. 1956), professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi vid Uppsala universitet.

Kort CV

Bibliotekarieexamen vid BHS, Borås 1983. Därefter: fil. dr. 1987; forskarassistent i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi 1988–1992; oavlönad docent i litteraturvetenskap 1989; professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi sedan 1993 (i arbetet ingår bl.a. att vara föreståndare för Avdelningen för litteratursociologi), allt vid Uppsala universitet.

Huvudredaktör för C.J.L. Almqvists "Samlade Verk" 2005--2017, bl.a. med huvudansvar för den digitala versionen. Medlem i redaktionen för Litteratur och samhälle (Uppsala), för tidskriften Phrasis (Gent). Medarbetar regelbundet i Dagens Nyheter.

Ledamot av Samfundet De Nio (sekreterare sedan 2014), i styrelsen för Svenska Vitterhetssamfundet, i styrelsen och arbetsutskottet för Birger Sjöberg-sällskapet, i styrelsen för Litteraturbanken. Arbetande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, ledamot i Kungl. Vetenskaps-societeten i Uppsala, ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien. Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Natur och Kultur 1999-2020,

Åren 1999-2003 ledde jag projektet ”IT, berättandet och det litterära systemet”, 2006-2007 var jag vetenskaplig ledare för arbetet med Selma Lagerlöfs Samlade verk och 2017-2019 ledare för det tvärvetenskapliga projektet "Från närläsning till fjärrläsning".

Prisbelöningar i urval: Oscarspriset (Uppsala universitet) (1990), Schückska priset (1995), Carl Henrik von Platens biografipris (2000), Axel Hirschs pris (2000), Övralidspriset (2010), Disapriset (203), Kellgrenpriset (2017). Nominerad till Augustpriset i fackboksklassen 1999, 2009, 2011 och 2017.

Research

Pågående forskning

  • Harry Martinson -- en biografi
  • Gunnar Ekelöfs brev till Gunnel Bergström 1930-1934 (utgåva)
  • Harry Martinson och Samfundet De Nio. Uppsats.
  • Vetenskaplig publicering på den allmänlitterära marknaden. En litteratursociologisk studie. (Ingår i projektet Marknader för vetenskaplig publicering. En ekonomisk historia.)
  • Leder projektet "Från närläsning till fjärrläsning"(/finansierat 2017-2019), ett samarbete inom digital humaniora mellan institutionerna för Litteraturvetenskap, Nordiska språk och datorlingvister vid Institutionen för lingvistik och filologi.

Publikationer

Se dokumentet Publicerat och dokumentet Publicerade böcker.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.