Ulla Melander Marttala

Senior lecturer/Associate Professor at Department of Scandinavian Languages

Email:
ulla.melander_marttala[AT-sign]nordiska.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2

Postal address:
Box 527
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

FD 1995, docent 2007

Forskningsområden

sociolingvistik, institutionell diskurs, litteracitet, samtalsanalys, semantik, dramadialog

Pågående forskning

Projekt:
Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i infomationssamhället
tillsammans med Anna-Malin Karlsson, UU; Theres Bellander, UU, SU; Mats Landqvist, SH; Zoe Nikolaidou, SH. VR, Utbildningsvetenskap, 2015-2017.

Annan forskning:
Heartlink; vårdvetenskapligt samarbetsprojekt inom barnkardiologi, Uppsala och Stockholm

Svensk dramadialog under tre sekler;
Three centuries of drama dialogue: A cross-linguistic perspective

Studenters möte med universitetets språkmiljö

Disputerade 1995; avhandling:

Innehåll och perspektiv i läkare–patientsamtal. En språklig och samtalsanalytisk undersökning
Docent i nordiska språk 2007

Undervisning

sociolingvistik och samtalsanalys, grammatik, muntlig och skriftlig framställning

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ulla Melander Marttala