Olov Ågren

Professor at Department of Electrical Engineering, Division of Electricity

Email:
olov.agren[AT-sign]angstrom.uu.se
Telephone:
+4618-471 5816
Mobile phone:
+46 70 4250271
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 534
751 21 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. Ett omfattande arbete har lagts ned på att modernisera mekaniken. Detta är önskvärt för att möta de snabba förändringarna, där utvecklingen inom IT gett revolutionerande möjligheter för att integrera mekanik med intelligenta system.

Den externa utredning med representanter från KTH och Chalmers som inkom i augusti 2017 stödjer initiativet. Se även inlaga till TUN.

I studieplansförslaget 2017/2018 finns nya mekanikkurser.

Also available at

My courses

Research

Forskning: Jag har forskat inom flera områden för energi (förnybar energi som våg- och vindkraft, men framförallt fusionsenergi). För min egen forskning behöver jag mekanik, elektromagnetism, strömningsmekanik, lite atomfysik, statistisk mekanik och plasmafysik. På sikt är förhoppningen att forskningen skall kunna leda till en fungerande anordning för fusionsenergi. Vår forskning är dock ännu på ett mer grundläggande plan. Vi söker magnetfält som tvingar partiklars gyrocentra att röra sig nära en magnetisk yta i en kollsionsfri idealisering. Vår ide för att uppnå detta är att utgå från ett magnetfält som ger hyfsad inneslutning, och ytterligare förbättra inneslutningen med ett styrbart svagt elektrisk elektriskt fält (detta kan åstadkommas med en speciell anordning för potentialplattor som ligger utanför inneslutningsområdet). Våra räkningar tyder på att inneslutningen då blir nästan perfekt. Vi har funnit att arrangemanget ger en s.k. radiell rörelsekonstant som tvingar partiklarna att gyrera i närheten av en magnetisk yta (denna rörelsekonstant finns trots avsaknad av symmetri med cyklisk koordinat). Med den radiella rörelsekonstanten fås en smidig matematisk behandling av ett komplicerat problem! Vi kan med rörelsekonstanten relativt enkelt skapa lösningar till systemet av elektromagnetiska-mekaniska ekvationer (dvs Lorentzkraften för en statistisk ensemble av laddningar och lösningar till Maxwells ekvationer, som utan tricket med rörelsekonstanten vore en formidabel utmaning även för superdatorer). Detta har gjorts helt analytiskt utan användande av datorer. Vi får en lösning i "closed form" av hela systemet. Vi avser att utvidga teorin till stationär upphettning av plasmat m.h.a. potentialplattorna, som driver en plasmarotation som ger en upphettning av plasmat. Med ett robust sådant arrangemang är målsättningen att skapa kompakta fusionsanläggningar som kan köras kontinuerligt (bortsett från korta årliga avbrott för underhåll).

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.