Jan Ivar Mattsson

senior adviser at University Management and Management Council, Senior Officers

Email:
Jan_Ivar.Mattsson[AT-sign]uadm.uu.se
Mobile phone:
+46 70 3359888
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Efter pensioneringen 2011-09-01 arvodesanställd för följande uppdrag:
1. Frågor om äganderätten till vissa donationsfastigheter
2. Övriga arbetsuppgifter enligt universitetsdirektörens bestämmande

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Anställningar

1969 - 1978 forskningsingenjör vid avdelningen för hydrologi, dåvarande naturgeografiska institutionen.
1980 - 1990 avdelningsdirektör vid universitetsförvaltningen med ansvar för universitetets lokal- och utrustningsärenden.
1990 - 2004 byggnadschef och chef för byggnadsavdelningen.
2004 - 2011 biträdande universitetsdirektör.
2011 - seniorrådgivare.

Uppdrag

1975-1980 Ledamot i avdelningsnämnd och institutionsstyrelse
1976-1980 Skyddsombud
1980-1990 Sekreterare i lokalnämnden vid Uppsala universitet.
1981-1991 Suppleant i centrala skyddskommittén.
1981-1982 huvudsekreterare i Forskningsrådsnämndens arbetsgrupp för forskning om datateknikens användning.
1984 ledamot i universitets- och högskoleämbetets (UHÄ) arbetsgrupp för utredning av konsekvenserna av ett ändrat system för ersättningsanskaffning av inredning och utrustning inom högskolan.
1986-1987 ledamot i UHÄ:s arbetsgrupp för studiet av utrustningsbehovet för grundutbildning inom kemiområdet.
1988 expertförordnande som avdelningsdirektör vid utredningsbyrån, UHÄ.
1988-1989 ordförande i UHÄ:s arbetsgrupp för studiet av utrustningsbehovet för grundutbildning inom fysikområdet.
1988-1992 svensk företrädare för samarbete med The Ohio State University, USA, i symposieserien "On Preserving a Quality Environment for Learning"
1989 ordförande i UHÄ:s arbetsgrupp för studiet av utrustningsbehovet för den nya naturvetarutbildningen.
1989-1991 företrädare för högskolan i UHÄ:s arbetsgrupp för lokalkostnadernas behandling i det nya anslagssystemet (LOKIN)
1990-1997 representant för Sverige i det nordiska universitetsadministratörssamarbetet (NUAS) planeringsgrupp för apparatur och lokaler.
1990-1991 sekreterare i universitetets arbetsgrupp för styr- och anslagssystem (AGUSTA) rörande lokalkostnadernas hantering i det framtida anslagssystemet.
1991-1997 ledamot i styrgruppen för Högskolesamarbetet för fysiska resurser
1991-2011 suppleant i styrelsen för Uppsala Ridhus ek. för.
1992 expertuppdrag för Högskoleutredningen (SOU 1992:44)
1992 expertuppdrag för Organisationskommittén för Byggnadsstyrelsens ombildning (SOU 1992:79)
1995 ledamot i styrgruppen för universitetets utredning om risk- och skadehantering
1995-2004 ledamot i universitetets kreditkommitté
1997-2002 ordförande i det nordiska universitetsadministratörssamarbetets (NUAS) planeringsgrupp för teknik, byggnader och service
2002-2004 ledamot i Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds arbetsgrupp för universitets och högskolors lokalhantering
2004-2014 Ordförande i arbetsutskottet för Stiftelsen Ubbos styrelse
2012-2013 expertuppdrag för Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter (SOU 2013:61)

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.