Ingrid Anderzén

researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Lifestyle and rehabilitation in long-term illness

Email:
ingrid.anderzen[AT-sign]pubcare.uu.se
Mobile phone:
+46 70 3189009
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Ingrid Anderzén, seniorforskare och docent i Socialmedicin. Hennes forskning innefattar hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering. Hälsa i arbetslivet syftar till att identifiera och studera man kan förebygga stress och ohälsa på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om analys och implementering av metoder för att underlätta återgång i arbete/studier för personer som står långt ifrån arbetslivet.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.