Ingrid Anderzén

Senior Researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Health equity and working life

Email:
ingrid.anderzen[AT-sign]pubcare.uu.se
Mobile phone:
+46 70 3189009
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Ingrid Anderzén, seniorforskare och docent i Socialmedicin. Hennes forskning innefattar hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering. Hälsa i arbetslivet syftar till att identifiera och studera man kan förebygga stress och ohälsa på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om analys och implementering av metoder för att underlätta återgång i arbete/studier för personer som står långt ifrån arbetslivet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ingrid Anderzén