Karin Glimskär Stålberg

Associated Researcher at Department of Women's and Children's Health, Research group; Reproductive Health

Email:
Karin.Stalberg[AT-sign]kbh.uu.se
Telephone:
+4618-6115765
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar framför allt med UCAN Gyn och projekt som är kopplade till gynekologisk cancer. Ett av mina projekt rör PET-MR vid diagnostik och stadieindelning av gynekologisk cancer: Kopplat till U-can deltagande tillfrågas kvinnor med konstaterad cervixcancer, corpuscancer av högrisktyp samt stark misstanke om eller konstaterad ovarialcancer om deltagande i en forskningsstudie rörande PETMR. Integrerad undersökning med MR (magnetkamera) samt PET (positron emission tomografi) är en helt ny metod där Akademiska Sjukhuset nyligen installerade den första utrustningen i Sverige.

Syftet med studien är att utvärdera värdet av PETMR jämfört med dagens standardröntgen (CT och ev. MR), vid diagnostik och stadieindelning av ovanstående sjukdomar. Resultaten av röntgen-undersökningarna jämförs därefter med bedömning av cancerutbredning vid operation och PAD-svar. Inkludering av patienter startades april 2015 och väntas pågå 2015-2016.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.