Joakim Johansson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Government, Faculty

Email:
Joakim.johansson[AT-sign]statsvet.uu.se
Visiting address:
Gamla Torget 6
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är anställd som lektor och undervisar bl.a. i svensk politik, förvaltningspolitik och på kurser i självständigt arbete. Mitt forskningsintresse är genus- och jämställdhetsfrågor där jag själv och tillsammans med andra genomfört ett antal studier som berört olika aspekter av manlighet/maskulinitet i kontexter av svensk politik.

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.