Ulrike Schnaas

Educational developer at Division for Quality Enhancement, Academic Teaching and Learning

Email:
ulrike.schnaas[AT-sign]uadm.uu.se
Telephone:
+4618-471 6824
Mobile phone:
+46 70 4250091
Visiting address:
von Kraemers allé 1A

Postal address:
Box 2136
75002 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade vid Stockholms universitet med en avhandling i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning. Sedan 2005 arbetar jag som pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har undervisat på universitetspedagogiska grundkursen sedan 2005 och genomför regelbundet konsultationer, verkstäder och seminarier om olika pedagogiska frågor på institutions- och fakultetsnivå. Tillsammans med min kollega Peter Reinholdsson ansvarar jag för mentorskursen och mentorsnätverket.

Särskilda intresseområden är kollegial handledning, aktiv studentmedverkan, genus- och mångfaldsmedveten (forskar)handledning och strategiskt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Jag ingår också i redaktionen för tidskriften "Högre utbildning".

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.