Agneta Andersson

senior lecturer at Department of food studies, nutrition and dietetics

Email:
Agneta.Andersson[AT-sign]ikv.uu.se
Telephone:
+4618-471 3442
Fax:
018-471 2261
Visiting address:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 560
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetslektor i kostvetenskap, med undervisning i huvudsak vid dietistprogrammet inom ämnesområdet dietetik och nutrition, samt kurser på avancerad nivå rörande evidensbaserad nutrition och kostundersökningsmetodik. Programsamordnare för dietistprogrammet. Forskningsämnen med inriktning på dietetik, kostinterventioner och kostundersökningar. Utsågs år 2015 till en av Uppsala universitets pedagogiska pristagare. Är pedagogisk mentor och därmed medlem i mentorskollegiet.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Människan och maten är ett komplext område som kan studeras utifrån flera perspektiv. Min forskning startade med studier kring kroppens energiomsättning med specifikt intresse för interaktionen mellan mat och fysisk aktivitet. I mitt avhandlingsarbete studerade jag fettsyrasammansättningen i skelettmuskulaturen och dess koppling till dietärt fettintag och fysisk aktivitet. Mitt intresse för kost- och hälsa har sedan lett vidare till studier kring fullkorn. Tillsammans med forskargrupper vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap UU samt SLU har jag studerat metabola effekter av fullkorn och utvärderat en potentiell biomarkör för fullkornsintag. Under senare år har jag fortsatt att utveckla min forskningsinriktning, till att förutom handla om kostundersökningar i relation till hälsa, också inkludera nutritionsbehandlingsprocessen inom hälso- och sjukvårdens dietistverksamhet. I ett relativt nystartat projekt inom detta område undersöker vi dietisternas journaldokumentation.

Min undervisning inom dietetik och nutrition inriktar sig främst på grundläggande nutrition med fokus på energiomsättning och metabolism, idrottsnutrition, nutritionsstatusbestämning, kost vid diabetes, dietist professionen samt vetenskaplig metodik och studiedesign inom kost- och nutritionsområdet.

Jag har även med åren bidragit med en del populärvetenskapliga skrifter exempelvis läroboken Näringslära för högskolan (Liber 2013) och SOK:s (Sveriges Olympiska Kommitté) kostpolicy (Kostrekommendationer för elitidrottare 2009) .

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.