Mia Ramklint

senior lecturer at Department of Neuroscience, Ekselius: Psychiatry

Email:
Mia.Ramklint[AT-sign]neuro.uu.se
Telephone:
+4618-6115233
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

associate professor at Department of Neuroscience, Child and Adolescent Psychiatry

Email:
mia.ramklint[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Läkare, specialist i barn & ungdomspsykiatri och psykiatri. Docent. Anställd som universitetslektor.

Academic merits: MD PhD, Associate Professor, Excellent teacher

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag forskar i gruppen "Psykiatri" ( http://www.neuro.uu.se/forskning/Psykiatri/ ) som arbetar utifrån stress-sårbarhetsmodellen. Detta är en modell där arv och miljö interagerar i utvecklingen av psykisk sjukdom. Jag studerar bristande känsloreglering och dålig impulskontroll hos patienter inom psykiatrin. Finns det en gemensam sårbarhet hos patientgrupper med liknande symtom? Är det olika livshändelser som påverkar vilka symtom som utvecklas? Jag arbetar även med metodutveckling. Det handlar om behandlingsmetoder och metoder för bedömning. Hur skall problemen identifieras, diagnosticeras, behandlas, och hur skall behandlingarna utvärderas?

Jag undervisar i psykiatri och barn och ungdomspsykiatri på flera utbildningar vid Uppsala Universitet. Dessutom undervisar jag i samtalsfärdigheter som är ett undervisningsspår inom Professionell Utveckling (PU). Jag är studierektor i psykiatri och är med i programkommittén för läkarprogrammet. År 2016 blev jag antagen som excellent lärare.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.