Hans Kollberg

Associated Researcher at Department of Women's and Children's Health, Research group; Paediatric Inflammation, Metabolism and Child Health Research

Email:
Hans.Kollberg[AT-sign]kbh.uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Allmän pediater: Tjänstgjort vid Västerås lasarett, Barnsjukhuset Akademiska sjukhuset Uppsala, Umeå Universitetssjukhus och distriktsbarnläkare i Uppsala. Utlandstjänstöringar i USA, Frankrike, Kuwait och Norge. Speciell inriktning på Cystisk Fibros (CF) - disputerat på CF1974, förestått CF-centra i Uppsala och Umeå 1968 - 1999. Kring 150 skrifter - huvudsakligen olika aspekter av CF och under senare år mest immunglobulin Y (IgY) för förebyggande av infektioner. Forskar sedan 1992 på IgY.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.