Sverker Scheutz

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Sverker.Scheutz[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2629
Mobile phone:
+46 70 5432570
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Keywords: förvaltningsrätt utbildningsrätt socialrätt statsrätt konstitutionell rätt rättssäkerhet juridisk metod offentlig rätt akademiskt skrivande skoljuridik fri- och rättigheter yttrandefrihetsrätt betygsombudsman examination betygssättning

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

f 1953
Jur. kand. 1983
Kammarrättsfiskal 1987
Excellent lärare 2016

Uppdrag vid Juridiska fakulteten
Ledamot i Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
Föreståndare Institutet för utbildningsrätt http://ifu.jur.uu.se

Uppdrag inom Uppsala universitet
Betygsombudsman

Externa uppdrag
Särskild ledamot i kommunalmål hos Förvaltningsrätten i Stockholm

Intresseområden
Förvaltningsrätt och statsrätt
Juridikutbildningars pedagogik
Utbildningsrätt, högskolerätt, skoljuridik
Socialrätt

Undervisning
Förvaltningsrätt
Terminskurs 1 (statsrätt, EG-rätt och viss folkrätt)
Terminskurs 6 (förvaltningsrätt)
Rektorsutbildningen
Socionomprogrammet
Juridik för blivande lärare i samhällskunskap
Diverse internutbildningar inom universitetsvärlden

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.