Margareta Brattström

professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Margareta.Brattstrom[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 1623
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Juris doktor (2004)
Docent (2006)
Professor (2011)

Interna uppdrag

Prefekt (2013- )
Ledamot i Fakultetsnämnden, utbildningsutskottet och forskningsutskottet.
Undervisar på termin 3, på specialkurser samt handleder uppsatser.
Ansvarar, tillsammans med professor Maarit Jänterä Jareborg och professor Anna Singer, för institutionens högre familjerättsseminarier
Ledamot i Universitetets familjepensionsnämnd (2015- )
Prodekan (2011-2013)
Ordförande i Utbildningsutskottet (2009-2013)
Föreståndare för Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF, 2005-2011)

Externa uppdrag

Ledamot i Notarienämnden (2012-)
Proinspektor, Värmlands nation i Uppsala (2012-)
Medverkar som familje- och fastighetsrättsexpert i radioprogrammet Plånboken, som sänds i P1 (2007-)
Akademiska rådet för Juridisk Publikation (2012-)
Rättsfallskommentar m.m. för Info Torg avseende deras juridiska informationstjänst på nätet (2009-)
Expertkommentator för Blendow Lexnova avseende deras juridiska informationstjänst på nätet (2008-2009, 2016-)
Ledamot i Hyresnämnden (2002-2013)
Ledamot i referensgrupp till utredningen om ägarlägenheter i befintliga hyreshus, SOU 2014:33
Expert kopplad till en engelsk forskningsgrupp vid Reading University. Forsknings-projektet avser "Community of property: a regime för England and Wales" (2004-2006)
Expert i 2002 års ägarlägenshetsutredning, SOU 2002:21 (2000-2002)

Intresseområden

Familje- och fastighetsrätt - särskilt förmögenhetsrättslig äktenskaps- och arvsrätt.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.