Cecilia Arving

senior lecturer at Department of Public Health and Caring Sciences, Lifestyle and rehabilitation in long-term illness

Email:
Cecilia.Arving[AT-sign]pubcare.uu.se
Telephone:
+4618-471 3492
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskare (Med. Dr) 50% i PhysCan-projektet och vik. lektor (50%) på sjuksköterskeprogrammen, grund och avancerad nivå. Forskar/undervisar exempelvis om cancerrehabilitering, samtalsmetodik, vårdbehov, patienttillfredsställelse, livskvalitet och vetenskaplig metodik. Även anställd som forskare (20%) avd. för Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Norge.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.