Katarina Westerlund

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies; Systematic Theology and Studies in World Views

Email:
Katarina.Westerlund[AT-sign]teol.uu.se
Mobile phone:
+46 70 4250019
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address:
Box 511
751 20 UPPSALA

Senior faculty administrator at Faculty Offices, Office for Humanities and Social Sciences

Email:
katarina.westerlund[AT-sign]uadm.uu.se
Telephone:
+4618-471 1869
Mobile phone:
+46 70 4250019
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

Assistant Professor in Systematic Theology with World-View Studies and Faculty Programme Direcotor at the Theological Faculty

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör livsåskådningars utformning och betydelse i samtiden, speciellt i relation till fälten hälsa, andlighet, existentiella frågor, barn och familj. Jag har bland annat sysslat med teori och metodutveckling av livsåskådningsforskningen framför allt i relation till modernitet, senmodernitet och kulturteori.

Avhandlingen Sammanhangets mening. En empirisk studie av livsåskådningar i förställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption (Uppsala: Acta Upsaliensis 2002) lyfter fram livsåskådningar i två specifika kontexter. Den ger dessutom ett teoretiskt bidrag till livsåskådningsforskningen genom att framhålla livsåskådningars kontextualitet.(Se abstract nedan.)

Ett avslutat projekt resulterade bland annat i monografin Frihetens sammanhang. Barn, föräldrar och normalitet ur ett livsåskådningsperspektiv. Boken behandlar synen på barn och föräldraroll i relation till individualisering och normalitet. Den samtida normalitet som formar familjelivet diskuteras ur ett livsåskådnings- och teologiskt perspektiv.

Jag arbetar halvtid som lektor vid teologiska institutionen och är utbildningsledare för Teologiska fakulteten på andra halvan av min tjänst. Inom ramen för denna tjänst är jag huvudföredragande i teologiska fakultetsnämnden, arbetar med verksamhetsutveckling och verksamhetsuppföljning, samt utgör universitetsförvaltningens representant i fakultetsledningen.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.