Carolina Brown Ahlund

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Art History

Email:
carolina.ahlund-brown[AT-sign]konstvet.uu.se
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet/Campus Gotland med huvudsaklig inriktning mot konstens historia under den tidigmoderna perioden. Kursföreståndare för ”Dräkt- och interiörhistoria” (30 hp), ”1900-talets mode och miljöer” (7,5 hp) samt porträttkursen ”Skönhetens mask” (7,5 hp).

Also available at

My courses

Research

Pågående forskningsprojekt:

Det moderna vardagslivets födelse.

Porträtt, mode och komfort i 1700-talets svenska herrgårdskultur

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.