Susanne Waldén

Affiliated Researcher at Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology; Affiliated

Email:
susanne.walden[AT-sign]etnologi.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 631
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

2010 disputerade jag med avhandlingen "Berättad berusning - kulturella föreställningar i berättelser om berusade personer", som behandlar norm/avvikelser, moral, kropp och genus i olika tider ur ett folkloristiskt perspektiv. Jag har även gjort en uppföljande studie av alkoholkultur i akademiska mijöer och hur "kultiverad fylla" iscensätts. Utöver detta har jag deltagit i forskningsprojekt som berör nyanländas situation.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.