Anna Nordlund

Senior lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
anna.nordlund[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2421
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Also available at

My courses

Research

Anna Nordlund är lektor i didaktik med inriktning svenska och har disputerat i litteraturvetenskap. Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier arbetar Nordlund i projekten Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår (VR 2013-2017).

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.