Anna Nordlund

Senior lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
anna.nordlund[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2421
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Researcher at Department of Literature

Email:
anna.nordlund[AT-sign]littvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Anna Nordlund är docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik. Hennes undervisning rör framförallt barnlitteratur och litteraturdidaktik på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammen. Hennes forskningsintressen rör litteraturhistoria, litteratursociologi och litteraturdidaktik. Nordlund har skrivit introduktionsböcker i litteraturvetenskap och är pedagogisk utvecklare av Litteraturbankens skola, Litteraturbanken.se

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Anna Nordlund är docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik. Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har Nordlund varit verksam i projekten Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår (VR 2013-2017). Nordlund disputerade 2005 i litteraturvetenskap med avhandlingen Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien. 2018 gav hon ut biografin Selma Lagerlöf - Sveriges modernaste kvinna (Bokförlaget Max Ström).

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Nordlund