Simo Säätelä

visiting researcher at Department of Philosophy, Aesthetics; Affiliated

Email:
Simo.Saatela[AT-sign]estetik.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postal address:
Box 627
751 26 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Publikationer

Taiteen vallankumoukset Kuhnin paradigma-teorian valossa [Konstens revolutioner i ljuset av Kuhns paradigmteori]. Helsingfors, 1988, 222 s.

Burman, C. and Säätelä, S. Describing Man-Made Structures. Esbo, 1991, 90 s.

Aesthetics as Grammar: Wittgenstein and Post-Analytic Philosophy of Art. Diss. Uppsala, 1998, xxi + 298 s. (abstract)

Svendsen, L.F. og Säätelä, S. Det sanne, det gode og det skjønne. Bergen, 2003, 275 s.

Artiklar i bl.a. The British Journal of Aesthetics, Revue Internationale de Philosophie, Norsk filosofisk tidsskrift, Nordisk Estetisk Tidskrift, Filozofski Vestnik, Artes, Philosophy in Review, och i böcker som Understanding the Arts, Aesthetic Matters och Art and Beyond.

Forskning

Fulbright-gästforskare vid Filosofiska institutionen, Rutgers University, New Jersey, 1990-1991.

Forskare vid Finlands akademi, forskningsprojekten ”Wittgenstein and post-analytic aesthetics” och "The Aesthetic Turn", knuten till institutionen för estetik, Helsingfors universitet (1998-2000).

Yrkeserfarenhet

Projektforskare, Statens tekniska forskningscentral, Esbo 1987-1988, 1989-1990.

Assistent i estetik, Helsingfors universitet 1988-1989, 1990.

Forskningsassistent vid Finlands akademi 1990-1995.

Doktorand vid Uppsala universitet 1995-1997.

Forskare, Helsingfors universitet 1998.

Forskare vid Finlands akademi 1999-2000.

Førsteamanuensis vid filosofisk institutt, Universitetet i Bergen, 2000-.

Gästföreläsare vid Department of Philosophy, University of Warwick, 2002 (Socrates lärarutbyte).

Forskarassistent i estetik, Uppsala universitet 2002-.

Jag har undervisat estetik och filosofi vid Helsingfors universitet, Konstindustriella högskolan (Helsingfors), Universitetet i Bergen, Uppsala universitet och Åbo akademi.

Utbildning

Fil. kand. (estetik, allmän litteraturvetenskap, filosofi, konsthistoria), Helsingfors universitet 1987.

Fil. Lic. (estetik), Helsingfors universitet 1988.

Fil. Dr. (estetik), Uppsala universitet 1998.

Docent i filosofi, Åbo akademi 2002.

Intressen

Konstfilosofi, vetenskapsfilosofi, humanioras vetenskapsteori, kulturfilosofi, Wittgenstein.

Övrigt

Jag är för tillfället tjänstledig från filosofisk institutt, universitetet i Bergen.

För fullständig publikationslista och cv se min hemsida vid universitetet i Bergen.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.