Krister Östlund

senior librarian at University Library, Special Collections Division; Early Printed Books and Special Collections

Email:
krister.ostlund[AT-sign]ub.uu.se
Telephone:
+4618-471 5464
Mobile phone:
+46 70 1679255
Visiting address:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postal address:
Box 510
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Disputerade i latin 2000 på en avhandling om språkforskaren Johan Ihres (1707-1780) skrifter om runornas äldsta historia och deras införande i Sverige. Har därefter fortsatt att arbeta med akademiskt/vetenskapligt latin.

Sedan hösten 2000 har jag varit anställd vid universitetesbiblioteket; 2000 - 2008 som vetenskaplig samordnare/katalogisatör i det stora projekt som syftade till att katalogisera och digitalisera Erik Wallers handskriftssamling:http://www.ub.uu.se/hitta-i-vara-samlingar/verk-och-samlingar-i-urval/wallersamlingarna/wallers-handskriftsamling/

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Krister Östlund