Margaretha Nydahl

professor at Department of food studies, nutrition and dietetics

Email:
Margaretha.Nydahl[AT-sign]ikv.uu.se
Telephone:
+4618-471 2318
Fax:
018-471 2261
Visiting address:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 560
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Professor, universitetslektor och studierektor för utbildning på forskarnivå. Jag har en bakgrund som dietist främst inom primärvården. Undervisning inom dietetik, folkhälsa, geriatrik, livsmedelvetenskap och hälsokommunikation. Min forskning inriktas mot hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och aktiviteter, hur detta kommuniceras samt kostens betydelse vid livsstilsrelaterade sjukdomar.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

En stor del av mitt arbete, forskning och undervisning har fokuserat mot utvärdering av kostens och kostrådgivningens betydelse vid livsstilsrelaterade sjukdomar. Jag disputerade vid institutioen för folkhälso- och vårdvetenskap, avdelningen för klinisk nutrition, Uppsala universitet. Avhandlingen inkluderar framförallt interventionsstudier där effekter av olika fettsammansättningar i maten utvärderades bland såväl friska som personer med hyperlipidemi.

Min forskning inom området dietetikens kommunikation har en stark bakgrund i kostvetenskap och har utvecklats mot folkhälsa för den friska populationen generellt och för svaga grupper såsom äldre specifikt. Fokus har varit kostbehandling i relation till hälsa och hur detta kommuniceras. En tyngdpunkt har varit att kartlägga människors kostvanor och hur dessa kan förbättras genom realistiska förändringar. Kostmönster, intag av enskilda livsmedel, näringsintag och omfattning av malnutrition har studerats även ur ett metodologiskt perspektiv genom att såväl val- som tillämpning av olika kostundersökningsmetoder, har varit centrala. Jag har även analyserat hur äldre ser på sin mat- och måltidssituation och hur denna syn varierar med olika bakgrundsfaktorer. Min forskning inkluderar även initiering av hälsofrämjande- och primärpreventiva aktiviteter i syfte att underlätta matrelaterade sysslor liksom att främja det faktiska livsmedels- och näringsintaget, samt den sociala gemenskapen bland äldre.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.