Lena Kåreland

professor emeritus at Department of Literature

Email:
Lena.Kareland[AT-sign]littvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 6180
Fax:
018-471 6187
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Kort presentation av forskningsinriktning

Professor i svenska med inriktning mot didaktik och litteraturvetenskaplig ämnesteori. Verksam vid Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för didaktik.

Min forskning ligger huvudsakligen inom det litteratursociologiska området och är främst inriktad på barnlitteratur. Avhandlingen om Gurli Linders barnbokskritik (1977) är exempel på presshistorisk forskning och kan ses som en del i kartläggandet av den svenska barnbokens historia. Ett annat forskningsområde som jag ägnat mig åt är studiet av bilderböcker och ungdomslitteratur. Jag har vidare intresserat mig för samspelet mellan barn- och vuxenlitteratur, särskilt ifråga om den svenska 1940-talsmodernismen och under 1960- och 70-talen. Författare jag studerat är Lennart Hellsing, Tove Jansson och Astrid Lindgren. Under senare år har jag i olika forskningsprojekt undersökt skönlitteratur i skolan i ett genusperspektiv samt skönlitteraturens roll i den nya lärarutbildningen.

Pågående forskning

  • Medlem i det redaktionsråd som arbetar med utgivningen av en svensk barnlitteraturhistoria
  • Analyser av några svenska ungdomsromaner under det första decenniet av 2000-talet

Publikationer

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Lena Kåreland