Mats Falk

Business Advisor at Uppsala University Innovation (UU Innovation)

Email:
mats.falk[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 7048
Mobile phone:
+46 72 9999776
Visiting address:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38

Postal address:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som affärsrådgivare och stöttar forskare, studenter och anställda vid Uppsala universitet som vill nyttiggöra sina forskningsresultat även utanför akademin.

UU Innovation erbjuder ett brett stöd för nyttiggörande som bland annat inkluderar kommersialisering, samverkan med externa parter, hantering av immateriella tillgångar och kompetensutveckling.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Mats Falk