Stefan Eriksson

Senior lecturer/Associate Professor at Department of Public Health and Caring Sciences, Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB)

Email:
stefan.eriksson[AT-sign]crb.uu.se
Telephone:
+4618-471 6198
Fax:
018-471 6675
Visiting address:
Room A11:111b BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Stefan Eriksson arbetar med forskningsetik vid Uppsala universitet. Han undervisar vid flera fakulteter, forskar och handleder. Han är också redaktör för Vetenskapsrådets webbplats CODEX. Särskilda intressen utgör hur vetenskapen bör regleras, informerat samtycke och autonomi, samt frågor om forskningens konsekvenser och användningsområden.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Stefan Eriksson