Kerstin Ståhlberg

Finance officer at Department of Women's and Children's Health, Administration

Email:
kerstin.stahlberg[AT-sign]kbh.uu.se
Telephone:
+4618-6115920
Fax:
018-611 5583
Visiting address:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar med gemensam institutionsekonomi och med budget och ekonomi för ett antal utbildningsprogram och forskargrupper på institutionen:

Utbildningsprogrammen till Läkare, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska, Barnmorska, Logoped och Biomedicinsk analytiker.

Forskargrupperna i Barnonkologi, Barnendokrinologi, Neonatologi perinatologi och barnkardiologi, Pediatrisk inflammationsforskning, Socialpediatrik, Barnneurologi och Barnkirurgi.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.