Johan Isaksson

associate professor at Department of Neuroscience, Child and Adolescent Psychiatry

Email:
Johan.Isaksson[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Psykolog och forskare inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag forskar och arbetar kliniskt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Fokus för min forskning är känsloreglering och stressfysiologiska mönster vid psykiatrisk problematik - från tidig upptäckt till behandling. Min forskning har hitintills fokuserat på fysiologisk reglering och upplevelse av stress, relaterat till symtombilden vid ADHD. Resultaten visar bl a på en nedreglerad HPA-axel med lägre nivåer av hormonet kortisol. Planerade projekt handlar om att identifiera biomarkörer vid psykiatrisk problematik, utforma och bedöma gruppbehandling för ungdomar med ADHD, samt undersöka könsskillnader och regionala skillnader i ADHD-prevalens.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.