Christina Emilson

lecturer (Leave of Absence) at Department of Neuroscience, Åsenlöf: Physiotheraphy

Email:
Christina.Emilson[AT-sign]neuro.uu.se
Telephone:
+4618-471 4779
Visiting address:
Room BMC C2:2 BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 593
751 24 UPPSALA
Leave of Absence:
2019-08-16 - 2019-12-22

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är anställd som universitetsadjunkt på fysioterapeutprogrammet sedan 2009 och undervisar i huvudsak inom smärta och smärtrehabilitering, beteendemedicin samt rörelse- och stödjeområdet. Jag disputerade i oktober 2017 med en klinisk avhandling med titeln: Long-term perspectives on musculoskeletal pain. Health care utilization and integration behavioral medicine into physical therapy. Jag har också en deltidstjänst som specialistfysioterapeut i reumatologi på Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.