Christina Emilson

lecturer at Department of Neuroscience, Åsenlöf: Physiotheraphy

Email:
Christina.Emilson[AT-sign]neuro.uu.se
Telephone:
+4618-471 4779
Visiting address:
Room BMC C2:2 BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 593
751 24 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är anställd som universitetsadjunkt på fysioterapeutprogrammet sedan 2009 och undervisar i huvudsak inom smärta och smärtrehabilitering, beteendemedicin samt rörelse- och stödjeområdet. Jag disputerade i oktober 2017 med en klinisk avhandling med titeln: Long-term perspectives on musculoskeletal pain. Health care utilization and integration behavioral medicine into physical therapy. Jag har också en deltidstjänst som specialistfysioterapeut i reumatologi på Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.