Helena Fabian

researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Social medicine/CHAP

Email:
helena.fabian[AT-sign]pubcare.uu.se
Telephone:
+4618-471 6645
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 Uppsala

Short presentation

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

BVC-enkäterna

Förskolebarns hälsa är ett prioriterat forskningsområde i Sverige idag. Uppsala universitet genomför därför en studie för att undersöka barns och föräldrars hälsa och välmående samt hur det kan förbättras med olika former av föräldrastöd genom kommun och barnhälsovård. Studien heter "Fokus barn och föräldrar" - en studie om 3-5-åringar i Uppsala län.

Studien är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun samt Barnhälsovården i Uppsala län och är planerad att pågå fram till 2017.

De barnavårdscentraler som deltar i studien skickar tillsammans med kallelsen till BVC-besöket vid 3, 4 och 5 år ut enkäter med frågor till föräldrar och en inbjudan till att vara med i studien. Om föräldrarna väljer att delta lämnar de en enkät till barnets förskola eller dagbarnvårdare. Mer om studien: http://pubcare.uu.se/forskning/chap/projekt/aktuella-projekt/fokus-barn-och-foraldrar/

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.