Marie Berglund

research assistant at Department of Neuroscience, Åsenlöf: Physiotheraphy

Email:
marie.berglund[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 593
751 24 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar sedan 1nov 2018 som fo.ass/forskningskoordinator på Smärtcentrum, UAS. I pipeline ligger forskningsstudien U-PAIN. Mitt arbete går huvudsakligen ut på att samla in, sammanställa och analysera data från alla nybesök på SC. Data ligger sedan till grund för ett nationellt vårdkvalitetsregister som framställs i samarbete med UCR. En annan del av arbetet är att fungera som en länk mellan Universitetet och den kliniska verksamheten.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.