Olle Jansson

visiting teacher at Department of Business Studies

Mobile phone:
+46 70 2607948
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

researcher at Department of Economic History

Email:
Olle.Jansson[AT-sign]ekhist.uu.se
Telephone:
+4618-471 7314
Mobile phone:
+46 70 2607948
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt främsta forskningsintresse berör invandrare på arbetsmarknaden samt svensk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik under efterkrigstiden. I min avhandling har jag sökt att förklara hur och varför invandrare kom att koncenteras till metall- och verkstadsindustrin under decennierna efter andra världskrigets slut.

Undervisar, eller har undervisat, på flera kurser, på såväl svenska som engelska, och på såväl grund- som avancerad nivå. För närvarande på Marknadsföring och organisation, Företagsekonomi A som seminarielärare, som lärare och handledare på samhällsvetenskapsprogrammets bastermin, samt som lärare på Ekonomisk historia A.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.