Olle Jansson

researcher at Department of Economic History

Email:
Olle.Jansson[AT-sign]ekhist.uu.se
Telephone:
+4618-471 7314
Mobile phone:
+46 70 2607948
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktor i ekonomisk historia och verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Mitt främsta forskningsintresse berör invandrare på arbetsmarknaden samt svensk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik under efterkrigstiden. I min avhandling (214) försökte jag förklara hur och varför invandrare kom att koncentreras till metall- och verkstadsindustrin under decennierna efter andra världskrigets slut. Sedan dess har jag varit inblandat i ett antal forskningsprojekt. Dessa inkluderar två komparativa internationella projekt koordinerade av European Social Observatory, en studie finansierad av IFAU om Vårförbundet och Läkarförbundets inställning och politik i förhållande till utlandsutbildade läkare och sjuksköterskor, och är nu främst involverad i ett projekt om trygghets- och omställningsavtalens framväxt.

Undervisar, eller har undervisat, på flera kurser, på såväl svenska som engelska, och på såväl grund- som avancerad nivå. Har även utformat, utvecklat och varit kursansvarig för ett antal kurser.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.