Kathrine Bjersand

Associated Researcher at Department of Women's and Children's Health, Research group; Reproductive Health

Email:
kathrine.bjersand[AT-sign]kbh.uu.se
Mobile phone:
+46 73 3220009
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Ovarialcancer är en fruktad cancersjukdom, med en prognos som forfarande är allvarlig. Jag arbetar inom UCAN Gyn projektet med en studie som rör cytostatikaresistens vid peritonealcancer och ovarialcancer. Syftet med projektet är att kunna individualisera cytostatikabehandlingen för patienter som drabbas av ovanstående cancertyper, baserat på tumörens individuella känslighet. Förutom att provmaterial från ovarialcancer sparas i UCAN projektet så skickas tumörmaterial också för bestämning av cytostatikaresistens.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.