Cecilia Rodehn

researcher at Centre for Gender Research

Email:
cecilia.rodehn[AT-sign]gender.uu.se
Telephone:
+4618-471 6319
Mobile phone:
+46 18 4715763
Visiting address:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postal address:
Box 527
751 20 Uppsala

Senior lecturer/Associate Professor at Department of Game Design

Email:
cecilia.rodehn[AT-sign]speldesign.uu.se
Mobile phone:
+46 18 4715763
Visiting address:
Skeppsbron 24 (Björkanderska)
621 57 VISBY
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Senior lecturer/Associate Professor at Centre for Gender Research

Email:
cecilia.rodehn[AT-sign]gender.uu.se
Mobile phone:
+46 18 4715763
Visiting address:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postal address:
Box 527
751 20 Uppsala

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är forskare i musei- och kulturarvsvetenskap vid Centrum för genusvetenskap och driver, tillsammans med Hedvig Mårdh, det universitets pedagogiska utvecklingsprojektet "Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet".

2009 disputerade jag i Museum Studies vid University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. Min avhandling undersökte den museala förändringsprocessen från apartheid till demokrati vid två museer i Pietermaritzburg i provincen KwaZulu-Natal. Avhandlingen undersökte förändringar i lagar och förordningar, i samlingar och utställningar samt upplevelser och attityder till museerna som plats i det urbana landskapet. Efter disputationen återvände jag till Sverige och arbetade som forskare vid Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik där jag undersökte arbetsmarknadsåtgärder och livslångt lärande vid arkiv och museer. 2010 anställdes jag som vik. lektor och forskare vid institutionen för ABM för att undervisa i musei- och kulturarvsvetenskap. Vid institutionen fortsatte jag min forskning på Sydafrikanska museer med inriktingin på vithetsperspektiv men utforskade också demokratisering av museer som ett diskursiv begrepp. 2012 erbjöds jag en gästforskartjäns på Centrum för genusvetenskap där jag bedrivit en bred forskning inom ramen för musei- och kulturarvsvetenskap. Jag har fortsatt att utforska den sydafrikanska förändringsprocessen utifrån ett maskulinitets och performance perspektiv. Jag har även inriktat mig på museipedagogik, dess historia, museipedagogikens bekönade historia och museipedagogers landskapsbruk. Högre utbildning, filologi och genusfrågor är ett annat intresseområde som jag publicerat mig innom.

2015 gjorde jag en utredning för Myndigheten för Kulturanalys som granskade statistik på kulturens område utifrån ett genus-, mångfalds- och tillgänlighetsperspektiv.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.