Anna Qureshi

financial administrator at Department of Physics and Astronomy, Administration and Services

Email:
Anna.Qureshi[AT-sign]physics.uu.se
Telephone:
+4618-471 5979
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har dubbelexamen i följande ämnen:

1. Magisterexamen i företagsekonomi vid Uppsala universitet, examensår 2003.

2. Kandidatexamen i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle, examensår 2020.

Jag har flerårig erfarenhet av främst redovisningsarbete men även löne- och personaladministration inom den statliga sektorn, mestadels från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Under studietiden i Uppsala var jag mycket engagerad i Gästrike-Hälsinge nation, bland annat som heltidsanställd ekonomiansvarig. Jag är uppväxt i Gävle men bor sedan flera år i Uppsala tillsammans med make och en dotter. På fritiden tycker jag om att resa, rida, fotografera och umgås med familj och vänner.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Qureshi