Saga Bendegard

project manager at Department of Scandinavian Languages, Research Group for National Tests in Swedish and Swedish as a Second Language

Email:
saga.bendegard[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 2136
Mobile phone:
+46 70 1679429
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 527
75120 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Sedan mars 2019 är jag projektledare för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Jag har en gymnasielärarexamen i svenska och spanska i botten, har sedan disputerat i nordiska språk och därefter arbetat som lektor - bland annat inom lärarutbildningen. Min forskning har rört sig inom områdena akademiskt skrivande, fackspråk och terminologi, myndighetskommunikation samt översättningssociologi.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Akademisk bakgrund

 • Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot svenskt fackspråk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, 2015-2019
 • Vikarierande universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet 2014-2015
 • Disputerade i nordiska språk september 2014
 • Hösten 2008: påbörjade forskarutbildning i nordiska språk
 • Våren 2008: Lärarexamen i svenska och spanska med utgång mot gymnasiet
 • Våren 2007: Fil. mag. i nordiska språk

Avhandlingsprojekt

Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen.

I avhandlingen studerar jag lagtexter som antagits med så kallat ordinarie lagstiftningsförfarande och som därför behandlats av både kommissionens, parlamentets och rådets översättningsenheter. Hur påverkas de svenska översättningarna av den interinstitutionella gången? Vilka hinder finns för att uppnå de uttalade klarspråksmål som finns? Och vilka möjligheter?

Undervisning

Jag har undervisat inom bl. a. akademiskt skrivande, fackspråk, muntlig kommunikation, språkvård och språkpolitik, terminologi, textanalys, översättning, översättningssociologi samt översättningsteori.

Övriga uppdrag

Avslutade övriga uppdrag

 • Ledamot i ASLA:s styrelse samt ansvarig för ASLA:s skriftserie
 • Redaktionssekreterare för Språk och stil.
 • Ordförande för Doktorandföreningen vid institutionen för nordiska språk, läsåret 2009/2010.
 • Styrelseledamot i Doktorandföreningen vid institutionen för nordiska språk, läsåret 2008/2009.
 • Redaktör för informationsbladet UPP-NOS

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.