Johan Wejryd

researcher at Department of Government, Faculty

Email:
Johan.Wejryd[AT-sign]statsvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 3447
Visiting address:
Gamla Torget 6
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

visiting researcher at Uppsala Religion and Society Research Centre

Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postal address:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade november 2018 på en avhandling om hur konsumentval påverkar demokratin och det politiska deltagandet (On Consumed Democracy: The Expansion of Consumer Choice, Its Causal Effects on Political Engagement, and Its Implications for Democracy).

Från slutet av 2018 och under 2019 är jag kurssamordnare för utbildningen på grundnivå och masternivå på statsvetenskapliga institutionen. Jag är huvudlärare för Politisk teori på A-nivå, dvs den första delkursen i Statskunskap A. Tidigare har jag även undervisat i metod (kvalitativ, normativ och kvantitativ) på masternivå samt kurserna Medborgare, stat och politik på A-nivå och Demokratins problem (B), samt föreläst på kursen Livsfilosofi och det moderna samhället på Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus).

Sedan hösten 2017 forskar jag även om attityder till rösträtt. Först i det mångvetenskapliga programmet Exploring Citizenship (2017-2019, finansierat Uppsala universitet), sedan i Contributivism (2019-2022, finansierat av VR).

Jag har även en fil. kand. i religionssociologi.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Johan Wejryd