Hassan Sharif

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
hassan.sharif[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Lektor i Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande.

Also available at

My courses

Research

Nyanlända ungdomars möte med gymnasieskolans språkintroduktionsutbildning och hur faktorer som klass, kön och etnicitet samt kulturella tillhörigheter inverkar på ungdomarnas praktiker i och utanför utbildningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.