Stojan Arnerstål

post doctoral at Department of Law, Guests and Others

Email:
Stojan.Arnerstal[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7669
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag forskar inom civilrätt, främst immaterial- och kontraktsrätt. Min pågående forskning fokuserar på kontraktsförhållanden kring digitala tjänster och innehåll i digitala medier. Projektet kommer att studera den rådande kontraktuella praxis som tillämpas för digitala tjänster och digitalt innehåll, i syfte att försöka förenkla avtalskonstruktionerna. Projektet pågår under åren 2017–2019.

Utöver min forskning undervisar jag i immaterialrätt och marknadsrätt på grundnivå och avancerad nivå.

My courses

Biography


Research

Contractual arrangements in the digital European environment – user generated content and distribution of digital content

Forskningsprojektet fokuserar på kontraktsförhållanden kring nya digitala tjänster och innehåll i digitala medier. Projektet kommer att studera den rådande kontraktuella praxis som tillämpas för digitala tjänster och digitalt innehåll, i syfte att försöka förenkla avtalskonstruktionerna. En förenkling kan möjliggöra en sänkning av inträdeshindret för innovativa företag som vill lansera nya digitala tjänster. Projektet pågår under åren 2017–2019 och finansieras med stöd av medel från Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning samt juridiska fakulteten.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.