Erika Willander

researcher at Department of Sociology, Faculty

Email:
erika.willander[AT-sign]soc.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

My research investigates relations between majority and minority religions, their underlying condition-setting mechanisms and, consequences in the form of inequality or cohesion. Current research include (1) hospital chaplains' response to Covid-19 pandemic and, majority ways to practice religion in Sweden (for more info, go to: https://blogg.sh.se/sru2020/in-english/).

I serve as vice president of the Nordic Sociological Association and treasurer of the Swedish Sociological Association.

Also available at

My courses

Research

Mina forskningsintressen rör religion, religiositet och andlighet och jag studerar dessa fenomen samhällsvetenskapligt. I min forskning betonas således sociala, kulturella och/eller värderingsmässiga aspekter av det religiösa. Jag är också intresserad av metodutveckling och använder gärna både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser i mina studier.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.