Gustaf Almkvist

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
gustaf.almkvist[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2605
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Född 1985

Jur.kand. 2011 (Uppsala)

Studier i språk, statsvetenskap och filosofi (Lyon, London, Uppsala, Paris)

Tingsnotarie Stockholms tingsrätt 2011-2013

Hovrättsfiskal Svea hovrätt 2013-2014

Tingsfiskal Stockholms tingsrätt 2014- (tjl.)

Gästforskare vid juridiska fakulteten i Helsingfors (ht 2016) och Max-Planck-institutet för straffrätt, Freiburg (vt 2019)

Intresseområden

Straffrättens allmänna del, förmögenhetsbrotten och annan ekonomisk brottslighet samt sanktionssystemet (i synnerhet särskilda rättsverkningar av brott). Jag är även intresserad av förmögenhetsrätt och processrätt, särskilt frågor i gränslandet mot straffrätten.

Undervisningserfarenhet

Juristprogrammet (straffrätt och förmögenhetsrätt), domstolsväsendet, Polishögskolan

Interna uppdrag

Ledamot i juridiska fakultetens rekryteringsgrupp (sedan 2018)

Tidigare ledamot i nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet (2017) och juridiska fakultetens forskningsutskott (2015-16), suppleant i fakultetsnämnden (2015-16) samt ordförande i juridiska fakultetens doktorandråd (2015-16)

Remissarbete, särskilt beträffande terrorismlagstiftningen

Externa uppdrag

Svensk representant i projektet "Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausübung in Deutschland und Europa" (WiSKoS), om industrispionage och företagshemligheter, Max Planck-institutet för straffrätt i Freiburg (2016-17)

Biträde till Blåljusutredningen i konkurrensfrågor (SOU 2018:2)

Research

Min nuvarande forskning, som är mitt avhandlingsprojekt, handlar om de brottstyper i 8 och 10 kap. brottsbalken som anknyter till de civilrättsliga begreppen besittning, behörighet och uppdrag. I synnerhet är jag intresserad av hur civilrätt och straffrätt förhåller sig till varandra i tolkningen av dessa bestämmelser, inte minst i ljuset av teknikutvecklingen.

Jag har tidigare forskat om särskilda rättsverkningar av brott (36 kap. brottsbalken), vilket resulterade i monografin "Förverkande av egendom" (2014, 227 s.).

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.