Anna Backman

museibutiksansvarig at The Linnaean Gardens of Uppsala, Adm. och pedagoger

Email:
anna.backman[AT-sign]botan.uu.se
Mobile phone:
+46 70 1679782
Visiting address:
Villavägen 6-8

Postal address:
Villavägen 8
752 36 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag ansvarar för inköp och försäljning för museibutikerna i Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Tropiska växthuset i Botaniska trädgården samt håller visningar.

My courses

Research

Tidigmodern hippologisk kulturhistoria, framför allt ridkonstens historia i Sverige. De senaste åren har jag arbetat med akademistallmästare Johan Leven Ekelunds (ca 1701-1775) manuskript om hästar och ridkonst, samt projektet "Stallvardag1700".

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.