Kim Solin

senior administrative officer at Faculty Offices, Office for Humanities and Social Sciences

Email:
kim.solin[AT-sign]uadm.uu.se
Telephone:
+4618-471 2747
Mobile phone:
+46 72 9999370
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är docent i filosofi och utbildningsledare vid fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Som filosof är jag idag främst inriktad mot existensfilosofi i vid bemärkelse.

Academic merits: PhD, docent

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Tidigare var jag verksam som utbildningsledare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Jag har varit universitetslärare vid Åbo Akademi och universitetslektor vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Efter min disputation i filosofi var jag bl.a. internationell postdoktor med finansiering från Vetenskaprådet, anställd i Uppsala och utsänd till Helsingfors universitet. En del av doktorandtiden tillbringade jag vid Universität Augsburg och Georg-August-Universität Göttingen i Tyskland. Jag är honorary research fellow i filosofi vid The University of Queensland i Australien.

Filosofie doktor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och filosofie doktor i datavetenskap vid Åbo Akademi; docent i filosofi vid Helsingfors universitet.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.