Kim Solin

researcher at Department of Philosophy, Theoretical Philosophy; Affiliated

Email:
Kim.Solin[AT-sign]filosofi.uu.se
Mobile phone:
+46 72 9999370
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postal address:
Box 627
751 26 UPPSALA

senior administrative officer at Faculty Offices, Office for Science and Technology; Faculty Administration, Education and Staff Recruitment Unit

Email:
kim.solin[AT-sign]uadm.uu.se
Telephone:
+4618-471 2747
Mobile phone:
+46 72 9999370
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är docent i filosofi och utbildningsledare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Mina huvudsakliga ansvarsområden är utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Jag är filosofie doktor i datavetenskap vid Åbo Akademi, filosofie doktor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och docent i filosofi vid Helsingfors universitet. Därtill är jag honorary research fellow i filosofi vid The University of Queensland.

Academic merits: PhD, docent

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Tidigare var jag verksam som universitetslärare vid Åbo Akademi, som universitetslektor vid Högskolan på Gotland, och som forskare vid Helsingfors universitet och The University of Queensland i Australien. Jag har lett ett projekt vid Vetenskapsrådet som internationell postdoktor, anställd av Uppsala universitet och placerad vid Helsingfors universitet. En del av doktorandtiden tillbringade jag vid Universität Augsburg och Georg-August-Universität Göttingen i Tyskland.

Jag är honorary research fellow i filosofi vid The University of Queensland.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.