David Gedin

Affiliated Associate professor at Department of Literature

Email:
david.gedin[AT-sign]littvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Examina, titlar etc.

Filosofie kandidatexamen 1992-05-19. Göteborgs universitet.

Filosofie doktorsexamen avlagd 2005-01-24, i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, med avhandlingen Fältets herrar. Framväxten av en moderna författarroll. Artonhundraåttitalet. (Disputation 2004-03-05.) Handledare: prof.emeritus Ulf Boëthius, prof. Boel Westin. Opponent: prof. Johan Svedjedal.

Meritförteckning

Vetenskapliga meriter

Övrigt (t ex fakultetsopponent, redaktör för tidskrift, konferensansvar etc)

Medarrangör av ”Den rätta texten? Den rätta läsningen? En paneldebatt om litteraturvetenskapens mångfald och hierarkier” med Anders Cullhed, Hillevi Ganetz, Birgitta Svanberg, Boel Westin, Stockholms universitet 24.3 1995.

Medarrangör av seminarie-serien, ”Xx-seminarier”, Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms univ. 1993-95, med Peter Luthersson, Göran Greider, Horace Engdahl, Anders Olsson, Johan Svedjedal, Anders Cullhed, Donald Broady, Sara Danius, Magnus William-Olsson, m fl.

Fakultetsopposition: Irene Winell-Garvén Vägen till Parnassen. En sociologisk studie av kvinnligt konstnärskap i Sverige 1864-1939, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, 2005-06-03.

Betygsnämndsledamot: Anne Steiner I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 2006-03-18.

Fakultetsopposition: Gunnel Furuland Romanen som vardagsvara. Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2007-05-05.

Medlem av redaktionskommittén för Strindbergiana fr o m maj 2007.

Medlem av styrelsen för Strindbergssällskapet fr o m maj 2008.

Redaktör och ansvarig för utformning av innehåll och struktur liksom författare av div. texter på Strindbergssällskapets hemsida från och med juni 2009.

Arrangör (med Anna Cavallin, Per Stam) av ”Strindberg och politiken”, Strindbergssällskapets endagssymposion på KVHAA (Kungl. Vitterhetsakademien) 2009-05-15.

Redaktör (med Anna Cavallin, Per Stam) för Strindbergiana, fr o m 25:e samlingen (2010)

Arrangör (med Claudia Lindén) av ”Anne Charlotte Leffler – kulturradikal”, endagssymposion på KVHAA (Kungl. Vitterhetsakademien) 2010-05-28.

Konferensanföranden, gästföreläsningar, etc.

”Bildliga uttryck eller utrycksfulla bilder”. Föreläsning över berättartekniken i tecknade serier på Seriemässan, Älvsjö 19.1 1991.

Indianättade författare i USA. Föreläsning på Agora bokhandel, Stockholm 25.1 1993.

Deltagare i konferensen ”Textual Analysis, Transformation of Genre and World Literature, del 1‑2”, arrangerad under ledning av Institut för literaturhistorie, Aarhus Universitet (Dk) på Sostrup Slot, Gjerrild, Danmark 24-28.5, 9-13.11 1994.

”In Cover of Reality - The ’scandalous’ text of the eighties”. Anförande vid den 14:e International Strindberg Conference, Stockholm, juni 1999.

”Skandal! Privat utan att vara personlig. Strindberg och borgerligheten”. Föreläsning på Strindbergsmuseet, Stockholm 21.9 2004.

”En författarroll skapas”. Prisföreläsning (Högskoleföreningens utnämning av Fältets herrar till främsta vetenskapliga prestation vid humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet), hållet vid tre tillfällen på Forskardagarna vid Stockholms universitet, 14-16.10 2004.

”En god författare är en död författare”. Anförande inom session Kulturens fält 2. Konst och litteratur, vid den nationella forskarkonferensen Kulturstudier i Sverige, arrangerad av ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden), Norrköping 13-15 juni 2005.

Introducerande föreläsning, samt moderator efter uppläsning av Anne Charlotter Lefflers Skådespelerskan (med Stina Ekblad, Irène Lindh, Gunnel Lindblom, Björn Granath, Elin Klinga, Pontus Gustafsson, m fl), Målarsalen, Dramaten, Stockholm 6.3 2007.

”A Bug in the Literary System – Kafka and hypostasis”. Anförande vid Norlit 2007, Helsingfors (SF) 15-18.8 2007.

”’Den farliga litteraturen.’ En jämförelse mellan kampanjerna i Sverige mot skönlitteratur 1887/88 och 1908/09.” Anförande på den Nationella forskningskonferensen i litteraturvetenskap, Stockholm, 7-8.3 2008.

“How to Write Nonfaction - Strindberg and science in fiction as fiction” Anförande vid den 16:e Internationale Strindberg-Konferenz, Universität Bonn (D) 16-18.10 2008.

”Att berätta historien”. Anförande vid ”Skönlitteratur som historisk källa, 1800-2000”, Workshop vid Historiska institutionen, Göteborgs universitet 6-7.11 2008.

Anförande och deltagande i paneldeldebatt (med Emma Gabrielsson, Birgitta Holm, Hilda Hellwig, Elin Klinga, Torkel Pettersson) i anslutning till uppsättningen av Victoria Benedictssons & Axel Lundegårds ”Final!” på Dramatens Lilla Scen 25.5 2009.

”Privat utan att vara personlig. Strindberg och det mest förbjudna”. Anförande vid ”Strindberg och politiken”, Strindbergssällskapets symposion på KVHAA (Vitterhetsakademien) 15.5 2009.

”Att leka med doxor. (’Detta arbete skulle kunna pågå i det oändliga om man inte vore tvungen att avsluta det, lite godtyckligt’) – Pierre Bourdieus begrepp och tillämpning på svenskt sekelskifte.” Inbjuden talare vid avslutningsseminarium för projektet ’Tidig finlandssvensk litteratur’”, 12.2 2010, Svenska litteratursällskapet, Helsingfors (SF).

”I hennes ögon: ’Jag försöker studera lifvet så troget som möjligt och ej skildra annat än hvad jag med egna ögon iakttagit.’ Anne Charlotte Leffler och konstnärens blick.” Anförande vid ”Anne Charlotte Leffler – kulturradikal”, symposion på KVHAA (Kungl. Vitterhetsakademien) 28.5 2010.

“Constructs of Meaning (Meningsbyggnader) – Red Room, Inferno, Alone (Röda rummet, Inferno, Ensam).” Anförande vid den 17:e Conférence internationale August Strindberg (”Strindberg et la ville/Strindberg och staden/Strindberg and the City”) Strasbourg, (Fr) 3-5.6 2010.

Medverkan i paneldebatten “Strindberg – den ofrånkomlige” med Lena Einhorn, Eva Borgström, Johan Cullberg, David Gedin, Eivor Martinus, Bok & Bibliotek, Göteborg 25.9.10.

”En kväll om Strindberg.” Presentation av och diskussion kring Om Strindberg (red. Lena Einhorn, Stockholm 2010). Lena Einhorn och David Gedin, moderator Stefan Bohman, ABF Stockholm, 5.10 2010.

Publikations- och skriftförteckning (äv. i DIVA)

1. Monografier samt artiklar i vetenskapliga tidskrifter

1:1. ”Almqvist – profet i sitt eget land.” Artes 1993:2, s. 38-45 (ISSN 0345-0015)

1:2. ”Litteraturvetenskapens samlade tystnad” Tidskrift för litteraturvetenskap 1994:3-4, s 171-179. (ISSN 1104-0556)

1:3. ”’Kalfstek och rosor’. En studie i August Strindbergsstrategier under 1870-talet och självanalysen i Röda rummet” i Kulturens fält, red. Donald Broady, Göteborg 1998, s 41-78. (ISBN 91-7173-091-5)

1:4. ”In Cover of Reality - The ’scandalous’ text of the eighties” i Strindberg and Fiction, red. G. Rossholm, B. Ståhle Sjönell, B. Westin, Stockholm 2001, s 86-96. (ISBN 91-22-01933-2)
[Uppsatsen kan i sin helhet anses inarbetad i Fältets herrar, 2:1.]

1:5. ”’en kall hand som hastigt skulle fatta min’ – Famillen H*** som äktenskapshandledning och realistisk ironi.” Tidskrift för litteraturvetenskap nr. 3/2002, s 55-78. (ISSN 1104-0556)
[Ett par paragrafer om kvinnas situation generellt under 1800-talet återkommer i Fältets herrar, 1:8.]

1:6. ”Fähundarna på Alhambra - Heidenstams skildring av sitt och Strindbergs sista möte”, Strindbergiana 18 (2003), s 122‑140. (ISBN 978-91-7486-717-2. ISSN 0282-8006)

1:7. ”’Vi äro stora kräk’ - nya uppgifter om Heidenstams angrepp på Fröding 1896” Samlaren 124 (2003), s 96-133. (ISBN 91-87666-21-9. ISSN 1104-0556)

1:8. Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet, (avh.), Stockholm/Steehag 2004. (Även som talbok, TPB 2007.) (ISBN 91-7139-662-4)

1:9. Recension av Beverly Lyon Clark: Kiddie Lit: The Cultural Construction of Children's Literature in America. Barnboken (Svenska barnboksinstitutets tidskrift) nr. 1/2005, s 61-63. (ISSN 0347-772X)

1:10. ”En god författare är en död författare.” i Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens, 13–15 juni, 2005, Norrköping, Sweden Linköping Electronic Conference Proceedings, Utgåva: No. 15 Paper nr. 24 (ISSN 1650-3686 (print), 1650-3740 (www.))
[Sammanfattar i huvudsak resultaten från Fältets herrar, 1:8.]

1:11. Recension av Irene Winell-Garvén: Vägen till Parnassen. En sociologisk studie av kvinnligt konstnärskap i Sverige 1864-1939. Sociologisk Forskning nr. 4/2005, s 87-92.(ISSN 0038-0342)

1:12 ” ’… och de krossade hjertan, som man knäcker sönder ägg!’ – litteratörerna i och kring Röda rummet.” Strindbergiana 21 (2006), s 38-49. (ISBN 10:91-7353-114-6, 13:978-91-7353-114-6. ISSN 0282-8006)
[Överlappar delvis Fältets herrar, 1:8.]

1:13 ”’Jag känner de djefla förläggarne! Hastl Vänl August Strindberg.’ Strindberg och hans förläggarrelationer 1879-1912.” Strindbergiana 22 (2007), s 82-101. (ISBN 978-91-7353-172-6. ISSN 0282-8006)

1:14 Recension av Hans Granild: ’Äta eller ätas! Det är frågan!’ Antropologi og poetik i August Strindbergs selvbiografiske roman En dåres försvarstal. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, nr. 3/2007, s. 331-34. (ISSN 0013-0818, 1500-1989)

1:15 ”Att få lov. Kvinnor och baler kring artonhundraåttitalet” Samlaren 128 (2007), s 52-109.(ISBN 978-91-87666-35-4. ISSN 0348-6133)

1:16 Recension av Gunnel Furuland: Romanen som vardagsvara. Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier. Samlaren 128 (2007). s. 279-83. (ISBN 978-91-87666-35-4. ISSN 0348-6133)

1:17 ”’Röda rummet är under arbete; Röda rummet kommer ut; Röda rummet är utkommet; det . Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa säljes; det är utsåldt; det utkommer i andra upplagan; det är utkommet; säljes, är snart utsåldt.’ Röda rummets inträde och mottagande i den publicistiska offentligheten.” Strindbergiana 23 (2008), s 109-47.(ISBN 978-91-7353-236-5. ISSN 0282-8006)

1:18 ”Kronologisk redogörelse för annonseringen och mottagandet av Röda rummet 1879–1880” Strindbergiana 23 (2008), s 148-62. (ISBN 978-91-7353-236-5. ISSN 0282-8006)

1:19 ”A Bug in the Literary system – the Concept of ’Hypostasis’” i The Angel of History. Literature, History and Culture, ed. Vesa Haapala, Hannamari Helander, Anna Hollsten, Pirjo Lyytikäinen, Rita Paqvalén, Department of Finnish Language and Literature, University of Helsinki, Helsinki (Fi) 2009, s. 221-29. (ISBN 978-952-10-5448-8)

1:20 ”Att berätta historien” i Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, red. Christer Ahlberger, Henric Bagerius, Carl Holmberg, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Pia Lundqvist, Tomas Nilson, Brita Planck, Göteborg 2009, s. 86-93. (ISBN 978-91-88614-73-5)

1:21 Recension av Kristin Järvstad, Den kluvna kvinnligheten. ”Öfvergångskvinnan” som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890–1920, Symposion. Stockholm/Stehag 2008. Samlaren 130 (2010). s. 324-27. (ISBN 978-91-87666-35-4. ISSN 0348-6133)

3. Redaktörskap (antologier el motsv.)

Redaktör (urval och inledningar) för ”Sveriges Klassiker”:

3:1. Gustaf Fröding, Dikter; Brev, Stockholm 1991

3:2. Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga; ur Osynliga länkar; ur Kristuslegender, Stockholm 1991

3:3. August Strindberg, Röda rummet; Hemsöborna; ur Svenska öden och äventyr, Stockholm 1991

3:4. Hjalmar Bergman, Hans nåds testamente; Markurells i Wadköping; Noveller, Stockholm 1992

3:5. Karin Boye, Dikter; Kallocain; Varia, Stockholm 1992

3:6. Erik Axel Karlfeldt, Samlade dikter; ur Tankar och tal, Stockholm 1992

3:7. Hjalmar Söderberg, Förvillelser; Historietter; Martin Bircks ungdom; Doktor Glas, Stockholm 1992

3:8. C.J.L. Almqvist, Drottningens juvelsmycke; Det går an; ur Songes, Stockholm 1993

3:9 Strindbergiana 25 (med Anna Cavallin, Per Stam), Stockholm 2010

3:10 Strindbergiana 26 (med Anna Cavallin, Per Stam), Stockholm 2011

4. Läromedel för undervisning på universitetsnivå

Fältets herrar (se 1:8).
Ingår som kurslitteratur i Litteratursociologi, 5 p./7,5 p., påbyggnadskurs, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (s. 267-96) fr o m ht‑04. (Fortf. ht.-10.)

  • Ingick i sin helhet som kurslitteratur i Förlagskunskap, Historiska institutionen, Stockholms universitet fr o m vt. 2005 t o m vt. 2007.
  • Ingår i sin helhet som kurslitteratur i Magisterkurs i förlagskunskap (60 p.), Kulturvetarlinjen, Stockholms universitet fr o m ht. 2007. (Fortf. ht.-10.)
  • Ingår som kurslitteratur i ”Sedlighet och kön: Manliga och kvinnliga författare i debatt och dialog under 1800-talet”, 5 p., fortsättningskurs, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet (s. 80-102, 217-237) vt. 2006 – ht 2009.
  • Ingår som kurslitteratur i ” Litteratur och kön i 1800-talet,”, 5 p., fortsättningskurs, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet (s. 80-102, 217-237) fr o m vt. 2010.
  • Ingår i sin helhet i GER 386: Scandinavian Literature ”Ibsen, Strindberg, and the Scandinavian Modern Breakthrough”, Graduate Course, Dep. of Germanic Studies, The University of Texas at Austin (USA), Fall 2006.
  • Ingår som kurslitteratur i Litteraturvetenskap: konsumtion (30 p.), Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga teorier kring läsning, tolkning, och reception, moment A: Läsare och läsning, Malmö högskola, fr o m vt. 2008.

”Trivialitetens historia” (se 6:10).
Ingår som kurslitteratur i Populärlitteratur, valbar kurs inom Litteraturvetenskap C, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle vt. 2001 – vt. 2007.

5. Populärvetenskapliga arbeten

5:1 Förorden i serien ”Sveriges klassiker” (se 3:1-8.) till exempel: 3:4. Hjalmar Bergman, Stockholm 1992

5:2 Redaktör för, ansvarig för utformning av innehåll och struktur samt författare av div. texter på Strindbergssällskapets hemsida fr o m juni 2009. [Se äv. Vetenskapliga arbeten, Övrigt]

5:3 ”Att iscensätta sig själv – Strindberg som självbiograf och självanalytiker” i Om Strindberg, red. Lena Einhorn, Stockholm 2010, s. 86-99. (ISBN 978-91-1-302260-4)

5:4 ”Albert och de andra – Strindbergs relation till sina förläggare” i Om Strindberg, red. Lena Einhorn, Stockholm 2010, s. 314-329. (ISBN 978-91-1-302260-4)

6. Övrigt

6:1. [Almqvist, C.J.L.] ”Mellan det Sanna och det Goda – organisatören i en trasig värld.” Allt om Böcker 1988:2, s 34-39. (ISSN 0280-2260)

6:2. [Almqvist, C.J.L.] ”Drevet genom bokskogen – Almqvistforskningen genom tiderna.” Allt om Böcker 1988:2, s 44-45. (ISSN 0280-2260)

6:3-7. Intervju-, porträttserie ”Nya amerikaner 1-5” - Tobias Wolff, Jane Anne Phillips, Robert Olmstead, Paul Auster, Richard Ford. SDS 11.6, 16.6, 21.6, 29.6, 4.7 1989.

6:8. [Tecknade serier] ”Serieälskarens fascination” SvD 24.2 1990, ”understreckare”. (Äv. i Bild & Bubbla, 1991:1, s 4-5) (ISSN 0347-7096)

6:9.”Vem talar kritikern till?” (Debatt kring kritikerrollen) DN 1.9 1992

6:10. [Populärkultur] ”Trivialitetens historia” Allt om Böcker 1993:2, s 4-8. (ISSN 0280-2260)

6:11. ”Den oberörbare författaren”. Essärecension av Brian Boyd ”Vladimir Nabokov” I-II, SDS 7.7 1993.

6:12-16. ”Brevet” 1-5. Notis-serie över brev från förra sekelskiftet av August Palm, Verner von Heidenstam, Gustaf af Geijerstam, Hilma Strandberg. GP 11.10, 30.10, 14.11, 22.11, 29.11 2000

6:17. ”Det är en smakfråga”. Essärecension av Pierre Bourdieu Konstens regler (sv. övers. av Les règles de l’art) DN 20.4 2001.

6:18 ”Den vidunderliga kärnfamiljen”. Presentation av Henrik Ibsens Ett dockhem, Kungliga Dramatiska teaterns lilla scen, regi Sofia Juphiter, premiär 10.11 2007. Kungl. Dramatiska teaterns Program nr 6, 2007-2008.)

M.fl. recensioner, intervjuer, debattinlägg, resebrev, notiser, etc. i Arbetet, SDS, SvD, Expressen, DN, GP, iDAG, Allt om Böcker, Gaudeamus, Thélème/tlm, Ny Tid (SF), etc.

Utmärkelser, stipendier

Medel ur Karl och Betty Warburgs fond (40.000:-) för år 2002.

Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet, utsedd av Högskoleföreningen till priset för främsta vetenskapliga prestation vid humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet verksamhetsåret 2003/04.

Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet, av Svenska Akademien utsedd till mottagare av 40.000:- ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse 2004.

Stipendium ur Per-Erik Lindahls stipendiefond (120.000:-) av Kungl. Vetenskapsakademien december 2005.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

David Gedin