Christina Nehlin Gordh

researcher at Department of Neuroscience, Ekselius: Psychiatry

Email:
Christina.Nehlin.Gordh[AT-sign]neuro.uu.se
Telephone:
+4618-6112034
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

senior lecturer at Department of Sociology, Faculty

Email:
christina.nehlin_gordh[AT-sign]soc.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Arbetar inom beroendepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, främst med forsknings- och utvecklingsprojekt. Mina pågående projekt handlar alla om att utveckla vården och de förebyggande insatserna för att förhindra att komplicerade beroendetillstånd uppstår. Jag är även engagerad som lärare vid socionomprogrammet, där jag har ansvar för inslagen om missbruk och beroende.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.